Historie

Málo českých průmyslových podniků se může pyšnit 120 letou žijící tradicí kvalitní výroby a rozsáhlých trhů jako Spojené kartáčovny a.s. Pelhřimov. 
 

 

nyní
  V současné době je akciová společnost plně privatizována

Spojené kartáčovny a.s. jsou největším výrobcem kartáčnického zboží ve Střední a východní Evropě. V současnosti se její výrobky prodávají ve více jak 15 zemích, počet zaměstnanců je cca 420 a společnost dosahuje ročního obratu více jak 900 milionů korun

 

1998
  Majoritní podíl ve společnosti získávají dva významní akcionáři, čímž dochází ke stabilizaci vlastnických vztahů.

 

 

1993
-
1997
  Mezi akcionáři dochází k překupu akcií

 

 

90.
léta
  V období devadesátých let v rámci rozvoje společnosti dochází k modernizaci výroby, jsou nakupovány nové ucelené výrobní technologie s vysokou produktivitou práce k uspokojování tuzemských i zahraničních zákazníků. V rámci rozvoje jsou budovány i nové výrobní prostory a komplexně je řešena otázka logistiky, včetně výstavby moderních skladovacích prostor. V současnosti uvedené nové výrobní technologie jsou schopny vyrábět série o velikosti 1 milion kusů daného sortimentu měsíčně a proto více jak 50 % produkce je exportováno

 

 

1992
  Podnik vybrán do I. etapy kuponové privatizace. Vlastníky do té doby státní akciové společnosti se stávají privatizační fondy a jednotliví fyzičtí akcionáři

 

 

31.
3.
1991
  Spojené kartáčovny po 41 letech opět přeměněny na akciovou společnost a držitelem všech akcií se stává stát

 

 

1989
  Polistopadové politické a hospodářské události se projevují i v organizačních změnách ve Spojených kartáčovnách státní podnik Pelhřimov

 

 

1980
  Dokončení rozsáhlého areálů kartáčoven na Libkovodské ulici v Pelhřimově, který nahradil staré a nevyhovující prostory. Výstavba byla zahájena v roce 1969

 

 

1958
  Sloučení kartáčnických podniků pod Spojené kartáčovny n.p. Pelhřimov

 

 

1953
  Společnost rozdělena na dva kartáčnické podniky

 

 

1950
  Vyčleněním kartáčnických podniků z n.p. Zadrev vzniká Národní podnik Spojené kartáčovny se sídlem v Pelhřimově. V té době mají kartáčovny po celé republice 14 provozoven

 

 

4.
7.
1948
  Dochází ke znárodnění společnosti a jejímu začlenění do národního podniku Zadrev se sídlem v Olomouci

 

 

30.
11.
1909
  Založena "První Pelhřimovská akciová továrna na kartáčnické zboží a štětky, dříve J. Hrdina" jako reakce na sílící konkurenci a potřebu zvýšení provozního kapitálu

 

 

1907
  Rozšíření společnosti a vybavení speciálními stroji a silnějším pohonem, které bylo umožněno obchodními úspěchy firmy, zvláště v cizině

 

 

1900
  Aby J. Hrdina vyhověl četným zakázkám z celého Rakouska - Uherska, musel přikročit v roce 1900 ke stavbě nové a moderní továrny, která byla dostavena koncem téhož roku

 

 

2.
9.
1882
  Josef Hrdina, obchodník s koloniálním zbožím, ve sklepních místnostech svého domu zahajuje výrobu rýžových kartáčů