Lisování plastů

Vstřikolisování (vstřikování termoplastů) je činnost, při které ve vstřikolisech, v nichž jsou umístěny vstřikolisovací formy, vznikají plastové výrobky. Výhodou je možnost výroby ve velkých sériích a s vysokou přesností (v rozměrech, vlastnostech, barvě apod.)

Strojní vybavení

Spojené kartáčovny v současnosti provozují 46 jednokomponentních vstřikolisů s uzavírací silou od 10 do 720t a 8 dvoukomponentních vstřikolisů s uzavírací silou v rozmezí 180 – 720t. Hmotnost produkovaných výlisků se pohybuje od 5 do 3.100 gr. a v případě dvoukomponentních produktů se váha druhého komponentu může pohybovat v rozmezí 12-300gr (Dvoukomponentní výrobek tam může vážit 17 – 3400 gr.).

Lisy slouží pro výrobu pod vlastní značkou SPOKAR (plastová držadla u štětců, zubních kartáčků, smetáčků, kbelíků apod.) i k výrobě pod značkami svých obchodních partnerů.

Vstřikolisy dle tonáže:

jednokomponentní
10 - 200 tun 5 lisů
200 - 370 tun 36 lisů
370 - 720 tun 5 lisů
dvoukomponentní
180 - 220 tun 2 lisy
220 - 300 tun 5 lisů
720 tun 1 lis
 

Tyto parametry ovšem nejsou pro naši společnost hraniční. V případě potřeby lze díky našemu stabilnímu postavení a finančnímu zázemí zajistit další nové výrobní technologie, které nám pomohou zajistit výrobní podmínky pro další projekty.

Značky provozovaných vstřikolisů:

Engel, Negri Bossi, Battenfeld

Zpracovávané materiály:

Mezi aktuálně zpracovávané materiály patří zejména PP homo a copo, PS, ABS, MABS, PES, PC, TPE (vícekomponentní vstřikování). Tyto materiály jsou pro další zpracování připravovány částečně za pomoci našich proškolených pracovníků, kteří dle předem sestavených receptur zajišťují jejich přesné dávkování, případně využíváme dávkování materiálů přímo na vstřikolisech pomocí volumetrických jednotek a mixerů nebo materiály připravujeme pomocí gravimetrických jednotek, které zajišťují to nejpreciznější dávkování z hlediska procentuelního zastoupení jednotlivých složek v dávkovaném meteriálu.

Roční spotřeba materiálu je kolem 4500 tun

Vyjímání plastových dílců:

Manipulace s plastovými dílci je zajištěna z hlediska dosažení vyšší výrobní efektivity pomocí robotů případně plně robotizovaných pracovišť. Z hlediska rozlišení a rozsahu počtu os společnost provozuje jak lineární roboty, umístěné přímo v prostoru vstřikolisu, tak 6-ti osé roboty stojící mimo prostor vstřikolisu.

Lineární roboty:

Engel (Rakousko), Sytrama ( Itálie),Yudo (Korea).

Preferované značky 6-ti osých robotů:

Fanuc (Japonsko), Kuka (Německo).

Robotizovaná pracoviště

Robotizovaná pracoviště, která jsou umístěna v blízkosti lisů jsou určena k následným operacím směřujícím k finalizaci produktu. Mezi tyto operace patří znační produktů etiketou, značení laserem, kompletace produktů s dalšími plastovými dílci, stohování a kartonové balení.

Popis jednotlivých kroků v případě vstřikolisování

  1. Základní materiál, kterým je v případě vstřikolisování granulát plastické hmoty je za pomoci tzv. nasavače přepravován z přepravních obalů, případně k tomu určených nádob nasáván do násypky umístěné v horní části vstřikolisu,

  2. v případě, že je nutné základní materiál pro další zpracování nutné obohatit o barvivo či jinou složku ( mazadlo, nadouvadlo, atd.). Je nutné zajistit pod ústím násypky umístění například tzv. volumetrické jednotky s aktivním mixerem. Tyto přídavné jednotky zajistí přesné nadávkování přídavných složek v řádu několika procent. Díky mixeru je zajištěno dostatečné promíchání, které usnadní následnou homogenizaci vstřikovaného materiálů uvnitř plastifikační komory lisu.

  3. Poté co jsou zpracovávané hmoty promíchány v mixeru je materiál z e spodního ústí mixeru odebírán pomocí tzv. šneku, který je umístěn v plastifikační komoře lisu. V plastifikační komoře je materiál taven pomocí topných pásů při vysokých teplotách přesahujících. Např. u homo-polypropylenu hovoříme o teplotách cca 230 stupňů.

  4. Poté co je tavenína za pomoci pomalých otáček šneku zhomo-genizována je roztavený plast při vysokých tlacích vstřikován do formy.

  5. Po samotném vstřiku plastu do formy je nutné plast stabilizovat a pomocí chladícího systému formy vystříknutý produkt zchladit a stabilizovat.

  6. Po této stabilizaci tvaru je produkt při otevřené formě vyjmut a po opětovném uzavření formy se cyklus vstřiku opakuje.

Formy

Naše společnost v současnosti provozuje ve svém formovém hospodářství téměř 300 vlastních forem, případně forem obchodních partnerů. Jedná se o formy, které ve většině případů byly vyrobeny v nástrojárně spojených kartáčoven a.s. a z hlediska potřeb jednotlivých projektů jsou osazeny hydraulickými případně pneumatickými tahači jader, uzavíratelnými tryskami, zažehlovacími tryskami, horkými systémy, atd.